Ultimate Fails Compilation is a short fiction film that premiered in 2018. The script to the film won the After Bergman-award in 2015.

Synopsis: A group of 12-year-old boys challenge each other to do daring stunts that they film and post online. Ultimate Fails Compilation is inspired by the Internet phenomenon with the same name. It is a film about boys, power and likes.

Ultimate Fails Compilation (OL V3.3).00_01_55_12.Still011.jpg

stills FROM THE FILM

Director’s note

(in swedish) Den minimalistiska konstnären Donald Judd förklarade i en intervju 1964 varför han låtit tillverka en gigantisk box i stål. Boxen var precis som han själv 182 cm hög. Hade den varit mindre skulle den, enligt Judd, ha varit ett objekt. Hade den varit större skulle det blivit ett monument. Istället skulle verket bli en del av platsen och åskådaren.

Jag har en tid studerat klipp som barn lägger upp på nätet. Kameran används som ett socialt maktredskap i en mängd situationer. Man filmar en lärare som tappar kontrollen. Lägger ut en osmickrande sekvens på någon som äter. Eller filmar när en kompis trillar nerför en trappa. Kameran ger oss alltid samma sak: makten att berätta. Vem som är den gode. Och vem som är den onde.

Denna utveckling har gått fort. För bara tio år sedan såg det ut på ett helt annat sätt. Men det viktiga i förändringen är inte tekniken. Utan att en ung generation själva kan producera film som potentiellt kan nå en miljonpublik världen över.

Nästan allt på nätet som på något sätt innehåller våld, stort risktagande, och ”dumheter” i största allmänhet utförs av unga män och pojkar. Vad händer med 12-åriga pojkar när de själva börjar producera underhållningsvåld? Har de själva något ansvar? Eller är de offer för en omänsklig digital maskineri?

När jag var 12 år kunde våld till en viss gräns sanktioneras av vuxenvärlden med att vi var just killar. Våldet var en del av en parallell verklighet, som vi barn hade. En verklighet med sina egna maktmekanismer och tankesystem.

På samma sätt som Donald Judd ville att hans stål-box skulle bli en del av platsen vill jag att den här filmen ska kännas som en del av bostadsområdets anatomi. Dess linjer, former och struktur är det som placerar kameran. På så vis blir killarna i filmen heller inga objekt. Det är inga monument. Vi ser dem inte på avstånd. Vi ser dem inte som hjältar. Istället blir de en del av oss.

Ultimate Fails Compilation (OL V3.3).00_01_55_12.Still011.jpg

Production information

Original title: Ultimate Fails Compilation

Running time: 12 min

Genre: Drama

Category: Short fiction

Year of production: 2018

Language: Swedish with english subtitles

First public screening: March 2018, Buff International Filmfestival, Malmö Sweden, Nominee best short

Distribution: Nina Rahm, Filmcentrum www.filmcentrum.se